Rugsėjį-spalį nuotolinėms studijoms atestuoti dalykai

2020 m. rugsėjo 22-23 bei spalio 29 vykusiuose dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms posėdžiuose svarstyti ir nuotolinėms studijoms atestuoti šie studijų dalykai:

Pritaikyti pilnai nuotolinėms studijoms (III lygiui):

 1. “E. mokymosi technologijos”, dėst. Palmira Pečiuliauskienė;
 2. “Skaitmeninio ugdymo(si) kultūra ir technologijos”, dėst. Palmira Pečiuliauskienė;
 3. “Švietimo projektų vadyba”, dėst. Ilona Tandzegolskienė, Vaida Jurgilė;
 4. “Socialinio darbo tyrimai 1”, dėst. Jonas Ruškus;
 5. “Žmogaus teisės ir socialinis darbas”, dėst. Jonas Ruškus;
 6. “Pokyčių komunikacija ir krizių valdymas”, dėst. Inesa Bunevičienė ir Nina Klebanskaja;
 7. “Veiklos vertinimo sistemos”, dėst. Asta Kamandulienė, Nina Klebanskaja;
 8. “Lyčių ir seksualumo Rytų Azijoje studijos”, dėst. Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė;
 9. “Žemės ūkio ekonomika ir vadyba”, dėst. D. Makutėnienė, L. Marcinkevičiūtė;
 10. “Viešojo administravimo teorijos”, dėst. Lina Marcinkevičiūtė;
 11. “Žodžio kultūra”, dėst. Laura Kamandulytė Merfeldienė;
 12. “Specialybės kalbos kultūra”, dėst. Laura Kamandulytė Merfeldienė;
 13. “Transporto ir sandėlių ūkio organizavimas”, dėst. Milita Vienažindienė;
 14. “Logistikos sistemų modeliavimas ir projektavimas”, dėst. Milita Vienažindienė;
 15. “Tarptautinė logistika”, dėst. Milita Vienažindienė;
 16. “Psichologija (anglų kalba)”, dėst. Visvaldas Legkauskas;
 17. “Kalbos, kultūros ir kasdienio gyvenimo mediatizacija (anglų kalba)”, dėst. Auksė Balčytienė;
 18. “Vertimas iš italų kalbos I”, dėst. Jurgita Macijauskaitė-Bonda;
 19. “Kaimo kraštotvarka”, dėst. Giedrė Ivavičiūtė.

Pritaikyti neformalioms nuotolinėms studijoms (III lygiui):

 1. “Dėstytojų profesinis įsitraukimas ir tobulėjimas” (ISIM010), dėst. Daiva Urmonienė ir kt.;
 2. “Skaitmeninių išteklių kūrimas ir adaptavimas studijoms” (ISIM011), dėst. Marius Šadauskas ir kt.;
 3. “Studijų planavimas ir organizavimas skaitmeninėje aplinkoje” (ISIM014), dėst. Margarita Teresevičienė ir kt.;
 4. “Studijų pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje” (ISIM015), dėst. Margarita Teresevičienė ir kt.;
 5. “Studentų įgalinimas skaitmeninėje erdvėje” (ISIM016), dėst. Justina Naujokaitienė ir kt.;
 6. “Studentų skaitmeninių kompetencijų plėtojimas” (ISIM017), dėst. Elena Trepulė ir kt.

Pritaikyti mišrioms nuotolinėms studijoms (II lygiui)

 1. “Verslumo ugdymo praktika”, dėst. Jurgita Zaleckienė, Erika Besusparienė;
 2. “Verslo strategine vadyba”, dėst. Jurgita Zaleckienė;
 3. “Tarptautinė verslo teisė”, dėst. Dalia Perkumienė;
 4. “Aplinkosaugos politika ir teisė”, dėst. Dalia Perkumienė;
 5. “Makroekonomika”, dėst. Bernardas Vaznonis;
 6. “Gerovės ekonomika ir politika”, dėst. Bernardas Vaznonis;
 7. “Skandinavistikos pažintinė praktika”, dėst. Giedrė Barkauskaitė;
 8. “Skandinavistikos kvalifikacinė praktika”, dėst. Giedrė Barkauskaitė;
 9. “Taikomieji logistikos tyrimai”, dėst. Gintarė Vaznonienė,
 10. “Strateginis marketingas”, dėst. Nina Klebanskaja;
 11. “Strateginis marketingas“ (anglų kalba)”, dėst. Nina Klebanskaja;
 12. “Apskaitos informacinės sistemos”, dėst. Linas Stabingis;
 13. “Vandens išteklių naudojimas ir apsauga”, dėst. Midona Dapkienė, Inga Adamonytė;
 14. “Darbo teisė ir organizacijų psichologo profesinė etika”, dėst. Aurelija Stelmokienė, Jurgita Grigienė;
 15. “Specialioji pedagogika ir psichologija”, dėst. Asta Lapėnienė;
 16. “Bendroji didaktika”, dėst. Asta Lapėnienė, Sigita Šilingaitė;
 17. “Specialioji pedagogika ir psichologija”, dėst. Agnė Brandišauskienė;
 18. “Bendroji didaktika”, dėst. Daiva Jakavonytė Staškuvienė;
 19. “Teorinė mechanika”, dėst. Mečys Palšauskas;
 20. “Komercinės sutartys”, dėst. Jolanta Vilkevičiūtė;
 21. “Logistikos ir prekybos projektų valdymas”, dėst. Rolandas Drejeris;
 22. “Maisto chemija”, dėst. Aurelija Paulauskienė
 23. “Socialinio darbo bendruomenėje vadyba”, dėst. Džiugas Dvarionas;
 24. “Bioetika (anglų kalba)”, dėst. Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė;
 25. “Gyvybės chemija”, dėst. Rimantas Daugelavičius, Vida Mildažienė, Lina Ragelienė;
 26. “Kūrybinis teksto rašymas (anglų kalba)”, dėst. Jaq Greenspoon;
 27. “Medijų studijos (anglų kalba)”, dėst. Jaq Greenspoon.

Artimiausias dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms vertinimo posėdis vyks lapkričio 24 d. 09:00 val.