Rekomendacijos dėstytojams prieš prasidedant naujam semestrui

Mieli dėstytojai,

Artėjant naujam 2022 m. pavasario semestrui primename ir rekomenduojame Moodle nuotolinių studijų aplinkoje savo dėstomuose dalykuose prieš kiekvieną semestrą:

  1. Pakeisti Pirmos paskaitos datą bei nurodyti Paskutinės paskaitos datą (nežinant jos nurodyti semestro pabaigos datą – birželio 30 d.).
    Naudotojo vadovas, kaip tai padaryti
  2. Atnaujinti sukurtų užduočių datas. Yra galimybė vienu metu patikrinti ir matyti nustatytas visų veiklų datas – studijų dalyko Valdymo bloke spausti Ataskaitos -> Datos.
    Nustatytos datos veiklose susisieja su Moodle kalendorium ir taip padeda studentams matyti artėjančias atsiskaitymų datas jų Moodle kalendoriuose.
  3. Atkreipti dėmesį, ar mokomoji medžiaga yra prieinama (matoma) studentams (pasitikrinti galite įsijungę studento vaidmenį, tai padaryti galite Moodle aplinkoje viršuje dešinėje paspaudę ant savo vardo ir tuomet Perjungti vaidmenį į -> Studentas).
  4. Išsikelti/parsisiųsti į savo kompiuterius reikiamus/norimus besimokančiųjų įkeltus darbus.
  5. Ištrinti praėjusių semestrų žinutes siųstas besimokantiesiems per diskusijų forumą.
  6. Ištrinti praėjusio semestro studentų testų bandymus (reikalinga jeigu norima testo veikloje pridėti/ištrinti klausimus).

Jeigu kyla klausimų, kaip atlikti šias rekomendacijas, kviečiame registruotis į mokymus sausio 25 ir 31 dienomis.

Registracijos formą rasite čia.