Rekomendacijos dėstytojams prieš egzaminų sesiją

Mieli dėstytojai,

Artėjant 2023 m. pavasario semestro egzaminų sesijai primename ir rekomenduojame Moodle nuotolinių studijų aplinkoje savo dėstomuose dalykuose:

  1. Atnaujinti sukurtų atsiskaitomųjų užduočių datas. Yra galimybė vienu metu patikrinti ir matyti nustatytas visų veiklų datas – studijų dalyko Valdymo bloke spausti Ataskaitos -> Datos.
    Nustatytos datos veiklose susisieja su Moodle kalendorium ir taip padeda studentams matyti artėjančias atsiskaitymų datas jų Moodle kalendoriuose.
  2. Atkreipti dėmesį, ar mokomoji medžiaga yra prieinama (matoma) studentams (pasitikrinti galite įsijungę studento vaidmenį, tai padaryti galite Moodle aplinkoje viršuje dešinėje paspaudę ant savo vardo ir tuomet Perjungti vaidmenį į -> Studentas).
  3. Ištrinti praėjusio semestro studentų testų bandymus testų veiklose (reikalinga jeigu norima testo veikloje pridėti/ištrinti klausimus, keisti jų svorius). Paspaudus testo veikloje Bandymai ->Skiltis Ką įtraukti į ataskaitą ->Eilutėje Bandymai pasirenkama visų naudotojų, kurie atlikinėjo testą ->Rodyti ataskaitą -> Pažymimi studentų bandymai-> Po paskutiniu bandymu renkamasi -> Naikinti pasirinktus bandymus.

Jeigu kyla klausimų, kaip atlikti šias rekomendacijas, kviečiame rašyti el. paštu nuotolines@vdu.lt, skambinti tel. +370 37 327887, +370 65991542