Studijų kaina

Studijų programos kaina vieniems studijų metams yra 3426 Eurų.

Mokėti reikia kas semestrą po 1713 Eurų.

Pirmas mokėjimas – pasirašius studijų sutartį iki studijų pradžios.

Nuo antro semestro studijų mokestį galima mokėti dalimis.

Studijų kainos kompensavimas

Studijų kainos kompensavimą iš valstybės biudžeto, organizuoja Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas), kompensavimo tvarką reglamentuoja Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas ir Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo nuostatai.