Praktika Inovatyvių studijų institute (2020 pavasris)

2020 m. pavasario semestre Inovatyvių studijų institutas turėjo du praktikantus iš:

  • Vytauto Didžio universiteto bakalauro programos Multimedijos ir interneto technologijos;
  • Kauno Technologijos universiteto bakalauro programos Programų sistemos;

Pirmasis praktikantas atliko Atvirų e. studijų portalo funkcijų analizę, gilinosi apie apmokėjimo funkcionalumo galimybių praplėtimą. Išbandė portalo administravimo, palaikymo ir funkcijų tobulinimo darbus tokius kaip naujų dalykų, kategorijų kūrimas, užsakymų administravimas. Taip pat atliko registracijos į atskirus dalykus formų analizę, Atvirų e. studijų portalo dalykų pasiūlos analizę bei palyginąmąją analizę su Lietuvos bei didžiosiomis pasaulyje esančiomis nuotolinio mokymo platformų pasiūla.

Antrasis praktikantas atliko VDU Moodle įžvalgų (angl. learning analytics) analizę, suprojektavo ir suprogramavimo įskiepį – bloką, kuriame skritulinėje diagramoje pateikiama informacija apie studijų dalyko dalyvius, jų pažangumą, kiek iš studijų dalyko dalyvių gresia iškritimas (angl. drop out).