Irmantas Adomaitis

irmantas.adomaitis@vdu.lt

Irmantas Adomaitis 2000 metais įgijo fizikos-matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį Šiaulių universitete, 2005 metais įgijo fizikos ir astrofizikos (informacinių technologijų šakos) magistro laipsnį Vilniaus pedagoginiame universitete, o šiuo metu (nuo 2019 metų) studijuoja Vytauto Didžiojo universitete edukologijos mokslų krypties doktorantūroje.

Mokslinių interesų kryptys: virtualios mokymosi aplinkos, bendravimas ir bendradarbiavimas technologijomis grindžiamo mokymosi aplinkose, sąveikos paveikumas ugdymosi procesui, problemomis grindžiamas mokymasis.

Pagrindinės veiklos ISI: virtualių mokymo(si) aplinkų diegimas, atnaujinimas, tobulinimas, priežiūra, ISI informacinių sistemų administravimas, svetainių bei portalų kūrimas, jų integracija su virualiomis mokymo(si) aplinkomis.