Indrė Oleškevičienė

indre.oleskeviciene@vdu.lt

Indrė KlanauskaitėIndrė Oleškevičienė 2013 m. įgijo sociologijos-antropologijos bakalauro laipsnį, 2018 m. baigė švietimo vadybos magistrą Vytauto Didžiojo universitete.

Inovatyvių studijų institute dirba nuo 2015 metų, Studijų modernizavimo grupės vadovė nuo 2022 m. Pagrindinės funkcijos institute – rūpinasi nuotolinių studijų aplinkos ir vaizdo konferencijų įrankių kokybės užtikrinimo efektyvumu, administravimu, taip pat, rūpinasi nuotolinių studijų aplinkos ir vaizdo konferencijų palaikymo procedūromis. Vykdo efektyvų ir konstruktyvų bendradarbiavimą su Universiteto dėstytojais išsiaiškinant jų poreikius nuotolinių studijų aplinkoje. Analizuoja gautų poreikių realizavimo ir įgyvendinimo galimybes. Inicijuoja nuotolinių studijų modernizavimą. Konsultuoja dėstytojus ir studentus nuotolinių studijų aplinkos klausimais. Veda mokymus Universiteto dėstytojams nuotolinių studijų aplinkos klausimais. Teikia pagalbą Universiteto dėstytojams rengiant neformaliojo švietimo studijų dalykus.