Estela Daukšienė

estela.dauksiene@vdu.lt

Estela Daukšienė 2002m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo makroekonomikos bakalauro laipsnį. Vėliau tęsė studijas ir 2005m. įgijo makroekonomikos magistro laipsnį bei anglų filologijos gretutinę specialybę. 2013 m. apgynė socialinių mokslų srities edukologijos krypties disertaciją “Virtualus mobilumas aukštajame moksle” įgydama daktaro mokslo laipsnį.

Vytauto Didžiojo universitete Estela dirba nuo 2003 m. administratorės, vėliau nuotolinių studijų vyr. specialistės pareigose. Nuo 2007 m. ji yra tyrėja įvairiuose projektuose bei projektinių veiklų koordinatorė. Nuo 2010 m. Estela taip pat aktyviai dalyvauja LieDM asociacijos veikloje, dirbo administracijos vadove, nuo 2016 m. yraLieDM asociacijos prezidentė.

Taip pat nuo 2013 m. – lektorė SMF Edukologijos katedroje.