Daiva Urmonienė

daiva.urmoniene@vdu.lt

Daiva Urmonienė 2007 m. su pagyrimu įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro studijų kvalifikacinį laipsnį, 2019 m. apginta socialinių mokslų vadybos krypties daktaro disertacija Jungtinėje doktorantūroje Vytauto Didžiojo universitete.

Inovatyvių studijų institute dirba nuo 2018 metų vyr. specialistės pareigose. Pagrindinės veiklos institute – nuotolinių studijų dalykų priežiūra, dėstytojų konsultavimas ir pagalba, mokymų organizavimas, nuotolinių studijų organizavimo koordinavimas VDU Žemės ūkio akademijoje, projektinė veikla.