DALYKAI, PRITAIKYTI NUOTOLINĖMS STUDIJOMS (39-ASIS POSĖDIS)

2019 m. kovo 5 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 39-ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 lygiui atestuoti šie studijų dalykai:

  • Mokslinių tyrimų metodologija (dėst. A. Pažėraitė ir V. Grigaliūnaitė),
  • Vadybos ekonomika (anglų kalba) (dėst. M. Didžgalvytė),
  • Tarptautinė prekyba ir finansai (dėst. M.Didžgalvytė, A.Vasiliauskaitė),
  • Finansų apskaita ir atskaitomybė (dėst. R.Legenzova),
  • Tiriamasis darbas 1 (anglų kalba) (dėst. R.Legenzova),
  • Verslo finansų kursinis darbas Nr. 2 (dėst. R.Legenzova),
  • Tiriamasis darbas Nr.1 (dėst. A.Pažėraitė, L.Pilelienė, A.Bakanauskas, K.Zikienė, A.Kyguolienė, V.Bičiūnaitė-Svobonienė),
  • Kursinis darbas (anglų kalba) (dėst. M. Didžgalvytė).

Artimiausias dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms vertinimo posėdis vyks 2019 m. birželio mėn. (konkretesnė data bus patikslinta artėjant posėdžiui).