Neformaliajam švietimui skirtų dalykų atestacija 2017-04-20

2017 m. balandžio 20 dieną 9-11 val. V.Putvinskio 23-101 Inovatyvių studijų institutas organizuoja „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdį, kuriame bus atestuojami neformaliajam švietimui skirti dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms.

Kviečiame dėstytojus teikti savo dalykus atestacijai. Lauksime studijų padalinių teikimų su dalyko aprašu sekančiai atestacijai iki 2017 m. balandžio 10 d. Aprašus pristatyti į 504 kab. V.Putvinskio g. 23, Kaunas arba el.paštu nuotolines@vdu.lt.

Vytauto Didžiojo universitete yra rengiami neformaliajam švietimui skirtų dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms, atestavimo ir kokybės vertinimo posėdžiai. Šių posėdžių metu yra vertinami  dalykai parengti Atvirų studijų aplinkoje, gavus dėstančio(-ų) dėstytojo(-ų) atestacijos prašymą.

Ekspertų darbo grupė veikia rektoriaus įsakymu nuo 2016 m. gruodžio 9 d. Šiuo metu ją sudaro grupės vadovė doc. dr. A. Volungevičienė ir 24 narių (darbo grupė).

Atestacijos procedūra:

  • Atestacijai teikiamas katedros vedėjo vizuotas prašymas (šablonas) ir dalyko aprašas (dalyko aprašas)
  • Dalykui priskiriami 2 darbo grupės ekspertai, kurie vertina dalyko pritaikomumą nuotolinėms studijoms užpildydami dalyko vertinimo klausimyną  (klausimynas)
  • Atestacijos posėdžio metu dėstytojas(-i) pristato dalyką, ekspertai teikia grįžtamajį ryšį.
  • Esant dalyko vertinimui aukštesniam nei 90% dalykas atestuojamas nuotolinėms studijoms.
Šaltinis: nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų kokybės vertinimo metodika

Posėdžius organizuoja ir administruoja VDU Inovatyvių studijų institutas.
Posėdžio vieta: V.Putvinskio 23-101 Kaunas.