Dalykai, pritaikyti nuotolinėms studijoms (40-asis posėdis)

2019 m. rugpjūčio 22 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 40-ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 bei 3 lygiams atestuoti šie studijų dalykai:

 • Atviresnio švietimo politika (dėst. G.Tamoliūnė),
 • Europos tautų papročiai (dėst. A.Vaicekauskas),
 • Informacinės visuomenės technologijos (dėst. T.Krilavičius),
 • Kalbos psichologija (dėst. I.Balčiūnienė),
 • Kokybės vadybos sistemos (dėst. V.Žirgutis),
 • Lietuvių tradicijos ir jų kaita (dėst. L. Anglickienė ir G.Barkauskaitė),
 • Mokslinių tyrimų metodologija (dėst. V.Vitunskienė),
 • Musulmonų visuomenių etnologija (dėst. E.Račius),
 • Profesinė psichologo etika (dėst. V.Čepukienė),
 • Projektų valdymas (dėst. V.Žirgutis),
 • Projektų valdymas (anglų kalba, dėst. V.Žirgutis),
 • Personalo mokymas organizacijoje (dėst. P.Pečiuliauskienė),
 • Socialinės ir psichologinės lingvistiko įvadas (dėst. J.Ruzaitė, I.Balčiūnienė),
 • Statistinė analizė moksliniuose tyrimuose (dėst. P.Pečiuliauskienė),
 • Švietimo inovacijų valdymas (dėst. V.Bortkevičienė, L.Kaminskienė, E.Trepulė),
 • Taikomųjų tyrimų metodologija (dėst. A.Rutkienė, I.Tandzegolskienė),
 • Technologinė – andragoginė praktika II (dėst. E.Jaras),
 • Technologijomis grindžiamo mokymosi organizavimas (dėst. E.Daukšienė)
 • Žemės ūkio ekonomika ir darnus vystymasis (dėst. V.Vitunskienė).

Kitas artimiausias dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms vertinimo posėdis vyks 2019 m. spalio 24 d.