Metodinės rekomendacijos dėstytojams

Kaip pasirengti atsiskaitymams nuotoliniu būdu?

Balandžio 14 – 24 d.  organizuojamos konsultacijos fakultetuose dėl tarpinių atsiskaitymų organizavimo nuotoliniu būdu.

Konsultacijos vyks vaizdo konferencijų būdu. Prieš susitikimą dėstytojai turi galimybę susipažinti su metodinėmis rekomendacijomis kaip pasirengti atsiskaitymams nuotoliniu būdu, kurias rasite  VDU Moodle aplinkoje  .

Susitikimai vyks diskusijų, klausimų – atsakymų formatu.

Daugiau informacijos galite teirautis pas fakultetų administracijos atstovus.

Kviečiame dalyvauti.