Virtualus mobilumas universitetinėse studijose

Technologijomis grindžiamas mokymas ir mokymasis organizacijoje : monografija

Atvirieji švietimo ištekliai

Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus

Informacinės technologijos ugdymo procese

Technologijomis grįsto mokymo(-si) turinio kokybės vertinimas