Kaune vyko tarptautinė mokslinė konferencija

Lapkričio 9-10 dienomis Kaune vyko tarptautinė mokslinė konferencija  „Atviras profesinis bendradarbiavimas atvirajam mokymuisi” kurią organizavo Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas (EDEN), UNESCO informacinių technologijų taikymo švietime institutas (UNESCO IITE), LR Švietimo ir mokslo ministerija ir Vytauto Didžiojo universitetas.

Konferencija buvo siekiama sinergijos tarp nacionalinių, regioninių bei Europinių iniciatyvų ir programų, profesinių asociacijų, bei švietimo ir verslo partnerystės skatinimo atvirajam mokymuisi. Konferencijos metu vyko 2 plenarinės sesijos.  Mokyklų, aukštojo mokslo, suaugusiųjų ir profesinio mokymo sesijų metu buvo siekiama aptarti, kaip šios temos ir iššūkiai yra priimami bei gvildenami visuose švietimo lygmenyse:

  • Atvirasis švietimas: kryptys, ištekliai ir praktikos
  • Nuo atvirų švietimo išteklių link atvirų švietimo praktikų
  • Asmeninis, profesinis ir socialinis vystymasis naudojant atvirąjį mokymąsi
  • Mokytojų ir besimokančiųjų skaitmeninės kompetencijos
  • Mokomojo turinio pritaikymas atvirai klasei

Renginyje dalyvavo 225 asmenys iš 19 šalių. Buvo skaitomi 47 tarptautinių ekspertų pranešimai.

Trumpai apie konferenciją

Daugiau informacijos apie konferenciją rasite čia