Interviu su mokslo studijos „Learning Analytics: a Metacognitive Tool to Engage Students“ autorėmis

Inovatyvių studijų instituto tyrėjos prof. dr. Airina Volungevičienė, prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė ir doc. dr. Elena Trepulė, interviu su Sciendo leidyklos atstovais metu, ne tik pristatė mokslo studiją „Learning Analytics: a Metacognitive Tool to Engage Students“, tačiau ir pasidalino įžvalgomis apie tai, ar nuotolinio mokymosi kursai yra mūsų ateitis ir kaip nuotolinis mokymas keičia mums įprastas mokymo praktikas.

Interviu metu, tyrėjos dalinasi tyrimo vykdymo iššūkiais ir teigia, kad tyrimas apie mokymosi duomenų analizę kaip metakognityvinį įrankį, prisidėjo prie pasaulinių tendencijų nuotolinio mokymosi tyrimų lauke, atskleidžiant, kaip mokymosi analizė kaip metakognityvinis įrankis, gali paskatinti dėstytojų refleksijos praktiką ir aktyvesnį besimokančiųjų įsitraukimą mokantis nuotolinius ar mišriu būdu.

Tuo pačiu, mokslininkės primena, jog nereikėtų galvoti, jog nuotoliniai kursai galėtų visiškai pakeisti tradicinį mokymąsi. Reikia nepamiršti, jog yra skirtingos aplinkybės, kai kiekvienas mokymosi būdas, kontaktinis ar nuotolinis, yra tinkamiausias, patogiausias ir labiausiai atitinkantis situaciją bei poreikius.

Kviečiame paskaityti pilną interviu su mokslininkėmis. Interviu rasite čia

Paskaityti mokslo studiją galite čia (atvira prieiga)

Tyrimas atliktas įgyvendinant projektą „Atviras nuotolinis mokymas įtinklintai skaitmeninei visuomenei“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0189), kuris buvo finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo tarybą (LMTLT)