Dalinamės inovatyvių mokymo metodų gerąja patirtimi

2018 m. rugsėjo 26-28 d. Lodzėje, Lenkijoje vyko „Erasmus+“ 2-ojo pagrindinio veiksmo teminis seminaras apie inovatyvių mokymo metodų taikymą aukštajame moksle „Innovate your teaching through methods like gamification, e-learning, Design Thinking, Project Based Learning, use of new technologies in higher education“, kurį organizavo lenkų nacionalinė „Erasmus+“ agentūra.

Aukštajame moksle yra didelis poreikis keistis gerąja patirtimi rengiant ir įgyvendinant inovatyvius mokymo metodus (design thinking, project-based learning, gamification, use of modern ICT etc.), tad tai buvo pagrindinis šio seminaro tikslas.

Seminaro dalyviai dalinosi projektų rezultatais inovatyvaus mokymo srityje. Vytauto Didžiojo universiteto atstovė V. Žvinienė pasidalino universiteto gerąja patirtimi virtualaus mobilumo srityje, įgyvendinant Erasmus+ finansuotą projektą „Universitetų atvėrimas virtualiam mobilumui (OUVM)“, Nr. 2014-1-LT01-KA203-000550.

Seminaro metu įvairių Europos universitetų atstovai diskutavo apie tai, kas yra inovacijos aukštajame moksle, kodėl mums jų reikia ir su kokiais iššūkiais susiduriame  įgyvendinant inovacijas aukštajame moksle. Universitetų atstovai dalinosi patirtimi ir idėjomis kaip sudominti studentus virtualioje mokymosi aplinkoje, diskusijų metu pristatyti VDU naudojami skaitmeniniai ženkliukai bei Erasmus+ finansuojamo projekto „ReOPEN: Atvirojo mokymosi pripažinimas“ geroji patirtis bei mokomoji medžiaga apie skaitmeninių ženkliukų taikymą.

Lodzės technologijos universitete seminaro dalyviai atliko kūrybinio mąstymo (angl. Design Thinking) užduotis, dalyvaudami kūrybinio mąstymo dirbtuvėse. Daugiau apie šį mokymo metodą galite rasti projekto DT4U internetinėje svetainėje.

Seminaro dalyvių pateiktas nuorodos apie kitus inovatyvius mokymo metodus galite rasti čia.

Dalinkimės gerąja patirtimi!