Europos Universitetų asociacijos (EUA) teminės skaitmenizacijos grupės narių susitikimas

Rugsėjo 12 ir 13 dienomis Lusofona Universitete (Lisabona, Portugalija) vyko Europos Universitetų asociacijos (EUA – European University Association) teminės skaitmenizacijos grupės narių susitikimas. Vytauto Didžiojo universitetą atstovavo ŠA Inovatyvių studijų instituto darbuotojos dr. Estela Daukšienė (ŠA Inovatyvių studijų instituto direktorės pavaduotoja) ir dr. Daiva Urmonienė („Skaitmeniškai kompetentingas dėstytojas“ programos vadovė). Susitikime dalyvavo atstovai iš Belgijos, Austrijos, Italijos, Rumunijos, Portugalijos, Ispanijos, Švedijos, Šveicarijos, Turkijos bei Dž. Britanijos universitetų skaitmenizacijos darbo grupių.

Intensyviame praktiniame susitikime buvo ne tik pasidalinta gerąja patirtimi apie vykdomas veiklas universitetuose, padedančias tobulinti skaitmenines dėstytojų kompetencijas, bet ir diskutuojama apie, regis jau nusistovėjusių, sąvokų tokių kaip nuotolinės studijos (angl. online), tradicinės studijos (angl. face to face) ir pan. apibrėžimus. Vienas iš svarbiausių susitikimo metu siekiamų rezultatų buvo parengti pasiūlymus Europos Komisijos institucijoms, kuriais vadovaujantis būtų teikiamos rekomendacijos Europos universitetams ir kitoms švietimo institucijoms, kaip sklandžiai ir efektyviai tobulinti dėstytojų skaitmenines kompetencijas. Tokie pasiūlymai atgulė ant lapo popieriaus aptariant ne tik sėkmingus atvejus, bet ir iššūkius, kuriuos teko arba dar vis tenka spręsti Europos universitetams. Pristatant Aukštojo mokslo institucijų patirtis buvo prašoma pateikti konkrečią informaciją atsakant į klausimus orientuotus daugiau į iššūkius ir jų sprendimo būdus, o ne tik patirties pasidalinimu. Tęsiant darbą grupėse buvo formuluojami pasiūlymai, diskutuojant apie pristatytų įvairių šalių patirčių naudas, pagrindines kliūtis diegiant/ imantis panašios praktikos (ar jos sėkmės) skirtingose institucijoje.

Susitikimo metu buvo pristatyti ir VDU „Universiteto akademinių veiklų skaitmenizavimo strategijos“ ekspertų darbo grupės veiklos rezultatai, kurie buvo pasiekti periodiškai organizuojant diskusijas nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Taip pat pasidalinta gerąja patirtimi bei iššūkiais vykdant Skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo programą.