Dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms (02-13 posėdis)

2020 m. vasario 13 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 45-ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 bei 3 lygiams atestuoti šie VDU studijų dalykai:

  • Kalba ir tapatybė (dėst. Ineta Dabašinskienė),
  • Anglų kalbos mokymo metodika (dėst. Nemira Mačianskienė),
  • Audito pagrindai (dėst. Aurelija Kustienė),
  • Vidaus auditas ir kontrolė (dėst. Aurelija Kustienė),
  • Bendroji pedagogika (dėst.Odeta Norkutė),
  • Lyderystė švietime (dėst. Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė)

Artimiausias dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms vertinimo posėdis vyks balandžio 23 d. 09:00 val. Vaizdo konferencijų būdu.