Dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms (01-30 posėdis)

2020 m. sausio 30 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 44-ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 lygiui atestuoti šie VDU ŽŪA studijų dalykai:

 • Tarptautiniai finansai (dėst. Astrida Miceikienė ir Jūratė Savickienė),
 • Statybinė mechanika (dėst.Raimondas Šadzevičius),
 • Hidrotechnikos statinių kompiuterinis projektavimas (dėst. Raimondas Šadzevičius ir Gražina Žibienė),
 • Hidrotechnikos statinių rekonstravimas (dėst. Raimondas Šadzevičius),
 • Hidrotechnikos statinių tyrimai (dėst. Raimondas Šadzevičius ir Midona Dapkienė),
 • Aplinkosaugos statiniai (dėst. Raimondas Šadzevičius),
 • Žuvininkystės ir akvakultūros įrenginių bei statinių kompiuterinis projektavimas (dėst. Raimondas Šadzevičius ir Tatjana Sankauskienė),
 • Ekonomikos teorijos pagrindai (dėst.Daiva Makutėnienė),
 • Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų analizė (dėst. Daiva Makutėnienė),
 • Žemės ūkio ekonomika ir politika (dėst. Daiva Makutėnienė),
 • Taikomoji ekonominė analizė (dėst. Daiva Makutėnienė),
 • Tarptautinė prekyba žemės ūkio ir maisto produktais (dėst. Daiva Makutėnienė),
 • Žemės ūkio ekonomika (dėst. Daiva Makutėnienė)

Artimiausi dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms vertinimo posėdžiai vyks vasario 13d. 10:00 val. bei balandžio 2d. 09:00 val. V. Putvinskio g. 23 – 503.