Dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms (01-28 posėdis)

2020 m. sausio 28 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 43-ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 bei 3 lygiams atestuoti šie studijų dalykai:

 • Pasaulio lietuvių istorija (dėst. E.Balandis),
 • Bendroji didaktika (dėst.G.Gedvilienė),
 • Pedagoginė psichologija (dėst. E.Stasiūnaitienė),
 • Automatizuotas vertimas ir redagavimas (dėst. A.Utka ir E.Rimkutė),
 • Lietuvių kalbos mokymo metodika užsienio lituanistinės mokyklose (dėst. Z.Nauckūnaitė),
 • Lietuvių kalbos kaip svetimosios dėstymo metodika (dėst. L.Kamandulytė-Merfeldienė),
 • Terminologija ir terminografija (dėst. A.Bielinskienė ir J.Kovalevskaitė),
 • Skaitmeninė komunikacija (J.Kasperiūnienė, I.Kalpokas),
 • Finansų apskaita ir atskaitomybė (dėst. R.Legenzova),
 • Paskirstymo kanalai ir logistika (dėst. A. Kyguolienė),
 • Technologinė-andragoginė praktika III (dėst. M.Šadauskas),
 • Technologijomis grindžiamo mokymosi projektas (tyrimo projektas) (dėst. M.Šadauskas),
 • Verslo finansavimo modeliai ir instrumentai (anglų kalba) (dėst. V.Aleknevičienė)
 • Finansų teorijos (dėst. V.Aleknevičienė, L.Girdžiūtė),
 • Investicijų portfelio valdymas (dėst. V.Aleknevičienė),
 • Finansų ekonomika (dėst. V.Aleknevičienė),
 • Strateginis įmonės finansų valdymas (dėst. V.Aleknevičienė, A.Bendoraitytė),
 • Pedagoginio asistavimo praktika (dėst.O. Norkutė).

Artimiausi dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms vertinimo posėdžiai vyks sausio 30d. 14:00 val. VDU ŽŪA III rūmai (Universiteto g. 10, Akademija), 411 auditorija bei vasario 13d. 09:00 val. V. Putvinskio g. 23 – 503.