OUVM

Erasmus +ou_vm

Projekto tikslas – universitetinių studijų programų pritaikymas virtualiam mobilumui, mokant dėstytojus ir kitus personalo atstovus, kaip parengti atviras, virtualias magistrantūros studijų programas, kaip į jas įtraukti atvirus švietimo išteklius (angl. Open Educational Resources, OER) bei kūrybinių bendrijų (angl. Creative Commons, CC) licencijas.

Projekto pavadinimas: Universitetų atvėrimas virtualiam mobilumui (OUVM)
Projekto Nr. 2014-1-LT01-KA203-000550
Projekto koordinatorius:  Vytauto Didžiojo universitetas
Kontaktinis asmuo VDU: A. Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 24 mėnesiai
Projekto biudžetas: 277 455 €
Projekto svetainė: http://ouvm.vdu.lt/

Projekto partneriai:

  • Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
  • Pavios universitetas, Italija
  • Oviedo universitetas, Ispanija
  • Lioveno universitetas, Belgija
  • Atvirasis Portugalijos universitetas, Portugalija

Numatomi pagrindiniai rezultatai (anglų kalba):

Siekiant skleisti šio projekto rezultatus tikslinėms grupėms (dėstytojams, universitetų administracijos atstovams, politikos kūrėjams, studentams ir mokymosi visą gyvenimą šalininkams) bus organizuoti 4 seminarai (Lietuvoje, Ispanijoje, Italijoje ir Portugalijoje) bei 1 renginys išskirtinai potencialiems virtualios magistrantūros studijų programos studentams.

Projekto metu tai pat organizuotos 3 intensyvios programos dėstytojams.

Socialinės atskirties mažinimo priemonių plėtra LDRMT

ESfondas.jpg  ES_logo.jpg     inrney113.jpg    ldrmt.jpg

Projekto tikslas – išlpėsti LDRMT paslaugų spektrą neįgaliems asmenims, moterims, po ilgensės pertraukos grįžtančioms į darbo rinką, bei vyrensio amžiaus moterims ir vyrams, siekiantiems integruotis į darbo rinką. Kelti LDRMT mokymo ir konsultavimo konsultantų kvalifikaciją darbe su socialinės atskirties grupėmis.

Projekto pavadinimas Socialinės atskirties mažinimo priemonių plėtra LDRMT sistemoje
Projekto numeris VP1-1.3-SADM-02-K-01-138
Projekto tinklalapis http://ldrmt.liedm.net/mokymai/ 
Projekto koordinatorius Eglė Hering, ehering@ldrmt.lt
Projekto vadovė VDU Airina Volungevičienė, airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto biudžetas
741 845 €
Trukmė 18 mėnesių (2009/03/06 – 2010/09/06)

Partneriai:

– VšĮ Baltic Partners for Change Managment
– Vytauto Didžiojo Universitetas
– Vilniaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba
– Klaipėdos darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba
– Šiaulių darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba
– Panevežio darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba
– Utenos darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba
– Alytaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba

Projekto uždaviniai.
Pirmąjam tikslui numatyti uždaviniai:

– Sukurti naujas socialinės atskirties grupių asmenų ugdymo metodikas ir užtikrinti, kad jos atitiktų šų grupių poreikius;
– Sukurti ugdymo metodikai papildomas mokymo priemones;
– Sukurti nuotolinio mokymosi aplinką, realizuoti naujai sukurtų socialinės atskirties  ugdymo metodikų taikymą ir konsultavimą nuotoliniu būdų.

Antrajam tikslui numatyti uždaviniai:

– Įdiegti naujas ugdymo programas LDRMT mokymo ir konsultavimo tarnybose;
– Praktiškai dirbti su naujomis ugdymo programomis ir individualiais įdarbinimo planais.