Mevel

lt_flag_llp_en_20

Projekto tikslas – skatinti virtualaus mobilumo diegimą į metalo sektorių, dalinantis ankstesniuose mokymuose įgytomis žiniomis ir sudarant galimybes tobulėti žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, pereinant į aukštesnes pareigas bei gerinant savo darbo našumą.

Projekto pavadinimas
Virtualaus mobilumo skatinimas metalo sektoriuje
Projekto numeris
2013-1-ES1-LEO05-67974
Koordinatorius Federacion Vizcaina Empresas Del Melat (FVEM)
Projekto vadovė Airina Volungevičienė, airina.volungeviciene@vdu.lt
Trukmė 2013.10 – 2015.09 (23 mėnesiai)
Projekto biudžetas 290 759 €

Projekto partneriai:

 • Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • FONDO FORMACIÓN EUSKADI, Ispanija
 • INSTITUTO VASCO DE LAS CUALIFICACIONES Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL, Ispanija
 • Berufsförderungsinstitut Steiermark, Austrija
 • Confindustria Veneto SIAV Spa, Italija
 • POINT Proje Insaat Taahhut Muhendislik ve Ticaret Ltd.Sti. [POINT LLC], Turkija

—MeVel projekto metu perkelta aukštojo mokslo institucijų TeaCamp projekto (502102-LLP-1-2009-1-LT-ERASMUS-EVC) metu sukurta metodologija bei įrankiai į gamybos sektorių, projektuojant ir kuriant mokymosi turinį metalo sektoriaus darbuotojams, įgyvendinant jų virtualųjį mobilumą bei tobulinant virtualaus mobilumo kompetencijas.

(e)VET2EDU

  lt_flag_llp_en_20 evet_2edu

Projekto tikslas – padėti profesijos mokytojams parengti technologijomis grindžiamo mokymosi kursus, kuriuose naudojami dinamiški, atviri ir inovatyvūs mokymosi metodai. Projekto metu technologijomis grindžiamo mokymosi turinio planavimo ir rengimo kursas, kurį jau baigė 250 dalyvių Lenkijoje, bus specialiai pritaikytas profesijos mokytojų poreikiams. Šiame kurse naudojami inovatyvūs pedagoginiai metodai bei įvairūs atviri įrankiai, kuriuos mokytojai galės pritaikyti savo praktikoje. Kursas (laisvai prieinamas) ir detalus konsultanto vadovas (prieinamas su slaptažodžiu) bus parengtas devyniomis kalbomis.

Projekto pavadinimas: (e)VET2EDU: Pagalba profesijos mokytojams rengiant technologijomis grindžiamo mokymosi kursus
Projekto Nr.: 2012-1-PL1-LEO05-27465
Projekto tinklalapis:  http://evet2edu.eu
Projekto koordinatorius: Akademia Górniczo – Hutnicza im. St. Staszica w  Krakowie,  Lenkija (http://agh.edu.pl; http://cel.agh.edu.pl)
Kontaktinis asmuo VDU: Estela Daukšienė   estela.dauksiene@vdu.lt
Projekto trukmė  24 mėnesiai (2012 spalis – 2014 rugsėjis)
Projekto biudžetas: 389 554,90 €

Projekto partneriai:

 • Hrvatska akademska i istaživačka mreža – CARNet (Kroatija)
 • RPIC-ViP (Čekija)
 • Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
 • Center RS za poklicno izobraževanje (Slovėnija)
 • Universidad de Murcia, (Ispanija)
 • CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italija)
 • HiST Contract Research (Norvegija)
 • Obrtna technička škola (Kroatija)

Tikslai:

 • padėti profesijos mokytojams pritaikyti dinamiškus, atvirus ir inovatyvius metodus rengiant technologijomis grindžiamo mokymosi kursus.
 • pasiūlyti laisvai prieinamą technologijomis grindžiamo mokymosi kursą ir konsultanto vadovą devyniomis kalbomis.
 • pritaikyti Lenkijoje parengtą pedagogų technologijomis grindžiamo mokymosi kursą profesinio rengimo sektoriui.
 • pakelti profesijos mokytojų didaktinių ir skaitmeninių kompetencijų lygį bei gebėjimus taikyti inovatyvius metodus nuotoliniame mokymesi.
 • padidinti profesinio rengimo sektoriaus svarbą švietimo ir mokymosi visą gyvenimą sistemoje.

Rezultatai:

 • profesijos mokytojų poreikių, susijusių su technologijomis grindžiamu mokymusi, analizės ataskaita. Ši ataskaita  parengta atlikus interviu su mokytojais, turinčiais nuotolinio mokymosi patirties bei išanalizavus ir aprašius gerosios praktikos atvejus;
 • atvira Moodle nuotolinio mokymosi aplinka, kurioje patalpinti kursai įvairiomis kalbomis (LT, EN, PL, CR, SL,  IT, ES, NO, CZ);
 • atviri technologijomis grindžiamo mokymosi turinio planavimo ir rengimo kursai profesinio sektoriaus mokytojams devyniomis kalbomis (LT, EN, PL, CR, SL,  IT, ES, NO, CZ);
 • konsultanto vadovas;
 • uždara erdvė bendradarbiavimui;
 • parengtas kurso pristatymo seminaro scenarijus. Kiekvienoje projekto partnerių šalyje profesinio rengimo sektoriaus atstovams bus suorganizuoti 2 kurso pristatymo seminarai.
 • bandomųjų mokymų ataskaita;
 • įvairios prezentacijos;

REVIVE VET

lt_flag_llp_en_20revive_vet

Projekto tikslas –  įvertinti ir atnaujinti profesinio mokymo ir rengimo praktikas, taikant inovatyvias IKT integravimo metodologijas ir kuriant internetinę profesinio mokymo ir rengimo specialistų bendruomenę, kurie dirbdami kartu siektų pagerinti profesinio mokymo ir rengimo paslaugų kokybę, patrauklumą ir pasiekiamumą.

Projekto pavadinimas Profesinio mokymo ir rengimo praktikų vertinimas ir tobulinimas
Projekto tinklalapis studyonline.lt/en/about/projects/revive-vet/
Projekto numeris LLP-LDV-TOI-2011-LT-0087
Koordinatorius Vytauto Didžiojo universiteto
Inovatyvių studijų institutas
Projekto vadovė Airina Volungevičienė, airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto koordinatorė Estela Daukšienė, estela.dauksiene@vdu.lt
Trukmė 24 mėnesiai

Projekto partneriai:

 • Europos e-mokymosi kokybės fondas (EFQUEL), Belgija
 • Budapešto technologijų ir ekonomikos universitetas, Vengrija
 • SCIENTER, Italija
 • Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija, Lietuva
 • Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Lietuva
 • Fondo Formación Euskadi, Ispanija
 • Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas (EDEN), Didžioji Britanija

REVIVE

LLL_0_0Revive_logo

Projekto tikslas yra užtikrinti profesinio rengimo ir mokymo paslaugų kokybę, peržiūrint ir atnaujinant profesinio rengimo mokymosi turinį, naudojant pedagoginę ir technologinę metodologiją.

Projekto pavadinimas Profesinio rengimo mokymo(-si) turinio vertinimas ir tobulinimas

Projekto tinklalapis  reviveproject.vdu.lt

Projekto numeris
LLP-LdV-TOI-2008-LT-0022
Leonardo da Vinči subsidija
248.108 EUR
Koordinatorius Vytauto Didžiojo universiteto Distancinių studijų centras (nuo 2012 m. Inovatyvių studijų institutas)
Projekto vadovė Doc. dr. Airina Volungevičienė, airina.volungeviciene@vdu.lt
Trukmė 24 mėnesiai
Partneriai:
– Socialinių inovacijų centras, Austrija
– Castellon prekybos  ir laivininkystės rūmai, Ispanija (http://www.camaracs.es)
– Naujovių studijavimo ir sauaugusiųjų centras Budapešto universitete Technologijos ir Ekonomikos (BME), Vengrija (http://www.edu-inno.bme.hu)
– Distancinių studijų centras (VDU)
– Slovakijos technologijos universitete Bratislavoje, Slovakija (http://www.primakurzy.sk/index_en.php)
– Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Lietuva (http://www.lssa.smm.lt)
– Europos distancinio ir e.mokymosi tinklas, EDEN, Jungtinė Karalystė (http://www.eden-online.org)
REVIVE projektu siekiama prisidėti prie Europinio bendradarbiavimo kokybės užtikrinimo procese, ypatingą dėmesį skiriant kokybės užtikrinimo veiksnių profesinio rengimo paslaugų teikime įvertinime. Projektu siekiama perkelti ir pritaikyti metodologijas, kurios atliepia CQAF kriterijus ir procedūras, ir kurios skirtos įvertinti kokybės užtikrinimo veiksnius parengiant mokymosi turinį instituciniame lygmenyje, kadangi kokybės užtikrinimas nacionaliniu lygmeniu turi remtis ir kokybės užtrikinimu instituciniame bei mokymosi turinio projektavimo lygmenyse.
Specifiniai projekto tikslai:
– Įvertinti egzistuojantį profesinio rengimo turinį naudojant Europos EQAF kriterijus ir parengti rekomendacijas jo tobulinimui, užtikrinant, kad Europiniai kokybės užtikrinimo principai ir kriterijai būtų integruoti kuo ankstyvesniame turinio projektavimo etape
– Harmonizuoti pedagoginę ir technologinę metodologijas, atnaujinant jas EQAF kriterijais ir grindžiant jomis profesinio rengimo turinio atnaujinimo procesą
– Perkelti metodologijas naujiems sektoriams – privačiam sektoriui (SMVĮ), socialiniams partneriams, verslo įmonėms, suaugusiųjų švietimo centrams ir nuotolinio mokymosi centrams
– Atnaujinti ir pagerinti egzistuojantį mokymosi turinį užtikrinant jo kokybę ir išskiriant bei papildant naujus kokybės užtikrinimo kriterijus
– Inicijuoti diskusiją Europiniame lygmenyje įvertinant kokybės vertinimo veiksnius ir kriterijus, įtraukiant į šį dialogą turinio autorius, profesinio rengimo centrus, dalininkus ir valstybės tarnautojus, bei besimokančiuosius ir darbdavius.