OLAREX

lt_flag_llp_en_20 olarex

Projekto tikslas – sukurti inovatyvų technologijomis grindžiamą mokymosi turinį eksperimentams nuotoliniu būdu bei e-didaktinius metodus formaliam ir neformaliam mokymuisi. Projektas prisidės prie mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokslų (STEM) mokymo turinio modernizavimo, skatins studentų kūrybiškumą ir motyvaciją, plėtos profesinius įgūdžius bei požiūrį į naujų technologijų poveikį mokymuisi.

Projekto pavadinimas:  OLAREX: Atviras mokymasis eksperimentuojant nuotoliniu būdu
Projekto Nr.: 518987-LLP-1-2011-1-ES-KA3-KA3MP
Projekto tinklalapis:  http://www.olarex.eu
Projekto koordinatorius:  Deusto universitetas, Ispanija (http://www.deusto.es/)
Kontaktinis asmuo VDU:  Doc. Dr. Airina Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė  24 mėnesiai (2011 m. lapkričio 1 d. –  2013 m. spalio 31 d.)
Projekto biudžetas: 430 230 €

Projekto partneriai:

Mokymo kursai mokytojams ir dėstytojams, būsimiems mokymosi medžiagos autoriams, o taip pat moduliai muziejininkams, išugdys e-didaktines kompetencijas STEM srityje. Pabaigę mokymus, pritaikę naujai e-didaktines kompetencijas, modulių autoriai gebės sukurti nuotoliniu būdu vykdomų eksperimentų apibūdinimus, pasiūlant praktinio mokymosi būdus, tobulinant švietimo programas ir technologijomis grindžiamo mokymo atvejus.

Mokymų metu, bent 100 mokytojų ir dėstytojų integruos bent vieną mokymo modulį į savo mokymo turinį, išbandys jį pamokose/ paskaitose ir paskatins studentus taikyti mokymosi rezultatus baigiamuosiuose projektuose.

Šeši mokymosi moduliai su nuotoliniu būdu atliekamų eksperimentų užduotimis – anglų ir partnerių kalbomis – bus parengti pagal tikslinių grupių poreikius.

Mokymo(si) medžiaga bus integruota e-platformoje, parengtoje kartu su asmeninio mokymosi aplinkos sprendimais.

Eksperimentai nuotoliniu būdu – tai užduotys, kurios bus pateiktos kaip praktinės užduotys ir kontekstinis mokymasis OLAREX projekto ekspozicijose muziejuose. Tokiu būdu bus sukurti unikalūs neformalaus e-mokymosi įrankiai.

Projekto rezultatai:

 1. apibrėžti mokyklos / akademijos IKT taikymo poreikiai žinių ir įgūžių tobulinimui STEM srityse;
 2. išplėstos mokytojų, dėstytojų, studentų ir muziejininkų e. didaktinės kompetencijas STEM srityje;
 3. sukurti praktika grindžiami mokymosi moduliai panaudojant nuotolinius eksperimentus ir integruojant turinį ir jų funkcionalumą e. mokymosi portale;
 4. tobulinti ir modernizuoti mokymo(-si) įrankiai ir metodai formaliose ir neformaliose mokymosi visą gyvenimą institucijose;
 5. inicijuota mokyklų ir įmonių tinklaveiką.

Enkdist

lt_flag_llp_en_20 image003

Projekto tikslas – įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą programos projektą bendradarbiauti ir keistis gerąja patirtimi Europoje, įgyvendinant technologijų pritaikomumo mokymosi visą gyvenimą procese viziją. Projekto idėja siejama su informacinių ir komunikacinių technologijų indėlio svarba naudojant skaitmeninės istorijos,  kaip mokymosi visą gyvenimą priemonės, metodą.

Projekto pavadinimas: ENKDIST: Europos tinklas skaitmeninio pasakojimo plėtrai
Projekto Nr.: 518967-LLP-1-2011-1-IT-KA3-KA3NW
Projekto tinklalapis:  http://www.dtellers.eu
Projekto koordinatorius: Luigi Sturzo institutas, Italija
Kontaktinis asmuo VDU:  Doc. dr. Airina Volungevičienė airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė  36 mėnesiai (2011 m. lapkričio 1 d. – 2014 m. spalio 31 d.)
Projekto biudžetas: 631 521 €

Projekto partneriai:

Projekte siekta transformuoti ir integruoti nacionalinę praktiką ir mokymosi veiklą europiniame lygmenyje.  Tai neatsiejama nuo skaitmeninės istorijos, kaip metodologijos, taikymo mokantis ir gerbiant nacionalinį identitetą įvairiuose gyvenimo etapuose. Virtualios bendruomenės, praktikuojančios skaitmeninės istorijos metodą, sukūrimas skatina sekti Europos sąrangos pavyzdžiu.

Sąvoka  „veiklos bendruomenė“ atsiskleidžia kaip naudingos žinojimo ir mokymosi perspektyvos numatymas, veiklos tobulinimo esminis faktorius. Veiklos bendruomenė nėra vien tik interesų bendruomenė. Veiklos bendruomenės nariai dalinasi kuriamais ištekliais: patirtimis, istorijomis, priemonėmis, pasikartojančių problemų adresavimu.  Ši bendruomenė virtuali, kadangi žinių, gerosios patirties pasidalinimo bei naujos,  skaitmeninės istorijos metodą taikančios strateginės partnerystės kūrimo vieta yra virtuali platforma.  Sukurtas tinklas pasiruošęs teikti patarimus bei paramą, susijusią su kūrybišku skaitmeninio turinio panaudojimu ir pagrindinės programinės įrangos taikymu kuriant skaitmenines istorijas.
Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, tinklas apjungs projekto partnerių, atstovaujančių aštuonias Europos šalis ir Jungtines Amerikos Valstijas, žinias, patirtį ir geriausius praktikos pavyzdžius, įsisavintus 3 metų eigoje rengiant projekto seminarus. Jų metu, atsižvelgiant į tarptautinių ekspertų rekomendacijas, skaitmeninės istorijos metodai, priemonės ir kiti susiję veiksniai bus analizuojami, suvokiami, kritiškai gretinami, atnaujinami, ir pilotuojami atliepiant skirtingus mokymo ir mokymosi tikslus, mokymosi procese dalyvaujant mokiniams ir mokytojams, studentams ir dėstytojams, profesionaliems specialistams ir besimokantiems suaugusiems.
Tinklo aktualumas slypi idėjoje, kad naujoji media reikalauja iš asmens ne tik vartojimo, bet ir turinio kūrimo įgūdžių. Įvairaus amžiaus asmenų gebėjimas naudotis skaitmeninėmis technologijomis bei taikyti savo veikloje skaitmeninės istorijos metodą yra tarsi būdas realizuoti aukščiausius Maslow hierarchijos savivertės ir savirealizacijos poreikius, kurie mokymosi kontekste traktuojami kaip esminiai.

E-mentorystė

logoeac-LLP_LTeMentor_logo_small

Projekto tikslas – praturtinti aukštojo mokslo studentų, profesinio mokymo institucijų studentų ir suaugusiųjų įsidarbinamumo arba grįžimo į darbo rinką, arba savo verslo kūrimo kompetencijas.

Projekto pavadinimas e-MENTORYSTĖ: Nauji gebėjimai ir kompetencijos naujiems darbams (e-MENTOR)
Projekto tinkalapis http://www.e-mentoring.eu
Projekto Nr. 511579-LLP-1-2010-1-LT-KA3-KA3MP
Projekto koordinatorius Socialinių Inovacijų Fondas (Lietuva)
Kontaktinis asmuo Liudmila Mecajeva L.Mecajeva@lpf.lt
Kontaktinis asmuo VDU Prof. Margarita Teresevičienė margarita.tereseviciene@vdu.lt
Projekto trukmė 2011 m. sausio 1 d. – 2013 m. birželio 30 d.
Projekto biudžetas: 691 354 €

Projekto partneriai:

 • Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
 • Merseyside Expanding Horizons Ltd. (Jungtinė Karalystė)
 • ANNANET: Pertti Vihonen Oy (Suomija)
 • Volkshochschule Göttingen e.V. (Vokietija)
 • Speha Fresia Societa Cooperativa (Italija)
 • Europinė Partnerystė (Lietuva)
 • Burgas Free University (Bulgarija)
 • VentureQuest Ltd. LLC (JAV)

Projekto partnerystė jungia įvairių sričių ir šalių mentoriavimo patirtį turinčius ekspertus iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Suomijos, Italijos, Vokietijos, Bulgarijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Taigi dalinantis patirtimi konstruojamas bei realizuojamas bendras e-mentoriavimo modelis, kuriame:

1. sukurti savarankiško mokymosi kursai visiems mentoriavimo proceso dalyviams – mentoriams, tiems, kuriems mentoriaujama bei proceso organizatoriams;
2. sukurti ir išbandyti e-mentoriavimo proceso įgyvendinimui bei kuravimui skirta pratforma,
3. analizuojant geros patirties pavyzdžius, atrinkti ir e-mentoriavimo procesui pritaikomi atviri švietimo ištekliai įsidarbinamumo bei entreprenerystės temomis

Projekto rezultataiprojekto lankstinukas, naujienlaiškis