OpenScout

openscoutecontentplus

Projekto tikslas – jo metu siekiama naudoti, tobulinti ir skleisti atvirą švietimo turinį vadybos specialistų rengime, smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse bei tęstiniame rengime, atliekant įgūdžiais grįstą paiešką, telkiant plačias vartotojų ir besimokančiųjų bendruomenes, tiek profesines vartotojų grupes (integraliai panaudojant virtualias mokymosi vadybos sistemas, tiek atvirus Web 2.0 išteklius (naudojant socialinių tinklų platformų integraciją).

Projekto pavadinimas OpenScout: Įgūdžiais grįsta, vartotojų sukurto ir bendruomenių patobulinto, atviro turinio paieška vadybos mokymui
Projekto numeris ECP 2008 EDU 428016
Projekto koordinatorius Jyväskylä universitetas
Kontaktinis asmuo Jan M.Pawlowski, jan.pawlowski@jyu.fi
Kontaktinis asmuo VDU Airina Volungevičienė, airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė 2009 m. rugsėjo 1 d. –  2012 m. rugpjūčio 31 d.

Partneriai:

 • Atviras Nyderlandų universitetas (Nyderlandai)
 • Atviras Jungtinės Karalystės universitetas (JK)
 • SPK PLATO™ / PLATO tinklas (Belgija)
 • IMC Informacijos multimedijos komunikacios AG (Vokietija)
 • Giunti Interactive Labs S.r.l. (Italija)
 • EFMD Europos vadybos vystymo fondas (Belgija)
 • INSEAD (Prancūzija)
 • Sofijos universiteto Technologijų plėtros institutas (Bulgarija)
 • Josef Stefan Institutas – JSI (Slovėnija)
 • Vytauto Didžiojo universitetas – VDU (Lietuva)
 • Gottfried Wilhelm Leibniz Universitetas Hanoveryje / L3S Tyrimų centras (LUH,Vokietija)
 • Hypatia AS (Novergija)
 • Fraunhofer taikomųjų informacinių technologijų institutas (FIT,Vokietija)
 • ESCP-EAP Berlyno Europos ekonomikos aukštoji mokykla Berlin e.V. (ESCP-EAP)
 • Brunelio universiteto informacijos sistemų, kompiuterijos ir matematikos mokykla (JK)
 • Nacionalinis nuotolinio švietimo universitetas  – UNED (Ispanija)
 • Mokslinių tyrimų nacionalinis centras “Demokritos” (Graikija)

Projekto tikslai:

Projektas orientuotas į pilnavertį vartotoju sukurtą ir bendruomeniu patobulintą atvirą turinį, pradedant įgūdžiais gįsta paieška, vartotojų parama patobulinant egzistuojantį, ir generuojant naują turinį.

Didėja švietimo vadybos, o taip pat susieto turinio visuose švietimo segmentuose ir jo pritaikymo skirtinguose švietimo sektoriuose poreikis. Egzistuoja didelė atvirų švietimo išteklių pasiūla vadybos srityje, tačiau šis atviras turinys nėra išnaudojamas verslo sektoriuje, ypač smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse, kur mokymosi visą gyvenimą poreikis yra itin ryškus. Šiame sektoriuje vartotojo įtrauktis švietimo srityje yra labai žema. Daugelyje interneto bendruomenių kuriamas naujas turinys, nauja turinio rengimo programinė įranga. Nors egzistuoja daugybė pradinės medžiagos mokymuisi ir mokymui, tik nedaugelis vartotojų lokalizuoja, patobulina bei adaptuoja pasiekiamą medžiagą.

Taigi OpenScout projekto metu siekiama taikyti tęstinį mokymąsi vadybos srityje. Ši sritis yra idealiai palanki pademonstruoti kaip inovatyviai turinys gali būti naudojamas, per-naudojamas ir tobulinamas, o vėliau dar kartą atrenkamas kituose kontekstuose ir derinamas su kitais turinio tipais.