27-tojo atestacijos posdėdžio rezultatai

2017 m. kovo 17 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje buvo vertinami ir atestuoti  2-am pritaikomumo nuotolinėms studijoms (mišriam nuotoliniam) lygiui:

 • „Tarptautinė privatinė teisė” (dėst. J.Grigienė)
 • „Organizacinė komunikacija” (dėst. R.Bendaravičienė)
 • „Socialiniai ir marketingo tyrimai ” (dėst. R.Bendaravičienė)
 • „Tiriamasis darbas Nr.1 Reklamos proceso projektavimas įmonėje” (dėst. A.Pažėraitė)
 • „Smulkaus verslo vadyba ir marketingas” (dėst. A.Pažėraitė)
 • „Marketingas ir įvaizdžio komunikacija” (dėst. M.Šontaitė-Petkevičienė)
 • „Korporatyvinės reputacijos valdymas” (anglų kalba) (dėst. M.Šontaitė-Petkevičienė)
 • „Korporatyvinės reputacijos valdymas” (dėst. M.Šontaitė-Petkevičienė)
 • „Lyderystė ir vadovo darbas” (dėst. N.Petkevičiūtė)
 • „Lyderystė” (dėst. N.Petkevičiūtė)
 • „Ekonomikos ir vadybos teorijos” (dėst. M.Račkauskas)
 • „Operacijų valdymas” (dėst. .Staniulienė, V.Grigaliūnaitė)
 • „Verslo etika ir socialinė atsakomybė” (dėst. S.Staniulienė, E.Bendoraitienė, J.Dabravalskytė-Radzevičė)

Kviečiami ir kiti VDU dėstytojai ruošti studijų dalykus nuotolinėms studijoms ir juos atestuoti.