26-tojo atestacijos posėdžio rezultatai

2017 m. sausio 20 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje  buvo vertinami ir atestuoti  3-iam (pilnai nuotoliniam) lygiui šie studijų dalykai:

 • „Švietimo vadybos pagrindai” (dėst.I.Zubrickienė)
 • „Taikomoji matematika ir statistika” (dėst.A.Rutkienė)
 • „Anglų kalba A2” (dėst.L.Zutkienė, J.Cvilikaitė)
 • „Ispanų kalba A1” (dėst.V.Žiūraitė)

2-am pritaikomumo nuotolinėms studijoms (mišriam nuotoliniam) lygiui atestuoti šie studijų dalykai:

 • „Socialinė gerovė” (dėst. D.Snieškienė)
 • „Baudžiamoji teisė: bendroji dalis” (dėst. S.Žižienė, N.Palionienė)
 • „Baudžiamoji teisė: specialioji dalis I” (dėst. S.Žižienė, N.Palionienė)
 • „Baudžiamoji teisė: specialioji dalis II” (dėst. E.Gruodytė)
 • „Europos Sąjungos teisė I: institucinė teisė” (dėst. S.Milčiuvienė)
 • „Anglų kalba C1: IKT” (dėst.A.Meškauskienė)
 • „Teismo lingvistikos įvadas” (dėst.G.Herasimenkienė)

Kviečiami ir kiti VDU dėstytojai ruošti studijų dalykus nuotolinėms studijoms ir juos atestuoti.