Atestacijos posėdžio rezultatai

2016 m. gruodžio 20-21 d.d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje  buvo vertinami ir atestuoti  3-iam (pilnai nuotoliniam) lygiui šie studijų dalykai:

 • „Filosofija“ (dėst. R.Viedrynaitis).

2-am pritaikomumo nuotolinėms studijoms (mišriam nuotoliniam) lygiui atestuoti šie studijų dalykai:

 • „Vadybos pagrindai“ (dėst. I. Bakanauskienė),
 • „Personalo valdymas“ (dėst. I. Bakanauskienė),
 • „Vadybiniai sprendimai“ (dėst. I. Bakanauskienė),
 • „Strateginis žmonių išteklių valdymas“ (dėst. I. Bakanauskienė),
 • „Organizacinė kultūra“ (dėst. S. Staniulienė),
 • „Vadybos pagrindai“ (dėst. S. Staniulienė),
 • „Vadybos pagrindai“ (dėst. S. Staniulienė),
 • „Organizacinis projektavimas“ (dėst. S. Staniulienė),
 • „Verslo strategija ir vystymas“ (dėst. E. Stonkutė),
 • „Tarptautinių įmonių strategija“ (dėst. E. Stonkutė),
 • „Marketingo principai“ (dėst. A. Bakanauskas, L. Pilelienė),
 • „Marketingo komunikacijos“ (dėst. A. Bakanauskas, V. Grigaliūnaitė),
 • „Vartototojų elgsena“ (dėst. A. Bakanauskas ir L. Pilelienė),
 • „Neuromarketingas“ (dėst. L. Pilelienė),
 • „Reklamos etika ir socialinė atsakomybė“ (dėst. L. Pilelienė),
 • „Organizacinė elgsena“ (dėst. S. Staniulienė),
 • „Personalo valdymas“ (dėst. S. Staniulienė),
 • „Tarpasmeninės ir tarpkultūrinės komunikacijos“ (dėst. N. Petkevičiūtė),
 • „Makroekonomika I“ (dėst. M. Dapkus),
 • „Makroekonomika II“ (dėst. M. Dapkus),
 • „Makroekonomika“ (dėst. J. Kalendienė),
 • „Makroekonomika“ anglų kalba (dėst. J. Kalendienė),
 • „Tarptautinės ekonomikos istorija“ (dėst. J. Kalendienė),
 • Verslas- verslui marketingas“ (dėst. M. Šontaitė- Petkevičienė),
 • „Prekės ženklo valdymas“ (dėst. M. Šontaitė- Petkevičienė),
 • „Finansų rinkos ir institucijos“ anglų kalba (dėst. V. Darškuvienė),
 • „Tarptautinė apskaita“ anglų kalba (dėst. R. Legenzova),
 • „Firmos finansų valdymas“ (dėst. A. Jurkštienė),
 • „Mikroekonomika II“ (dėst. I. Maksvytienė),
 • „Gerovės ekonomika“ (dėst. Viktorija Starkauskienė),
 • „Gerovės ekonomika“ anglų kalba (dėst. V. Starkauskienė)
 • „Vadybos ekonomika“ (dėst. V. Pukelienė)
 • „Tarptautinė ekonomika“ anglų kalba (dėst. M. Didžgalvytė)
 • „Reklamos verslas“ (dėst. A. Pažėraitė)
 • „Pardavimų valdymas“ (dėst. K. Zikienė)
 • „Reklamos teorija“ (dėst. K. Zikienė)
 • „Finansinės rizikos valdymas“ (dėst. D. Kolmatsui)
 • „Finansų pagrindai“ (dėst. E. Bendoraitienė)
 • „Verslo apskaita ir finansų valdymas“ (dėst. R. Legenzova, A. Kamandulienė)
 • „Verslo finansavimo modeliai ir instrumentai“ anglų kalba (dėst. A. Jurkštienė)

Kviečiami ir kiti VDU dėstytojai ruošti studijų dalykus nuotolinėms studijoms ir juos atestuoti.