22-ojo atestacijos posėdžio rezultatai

Inovatyvių studijų institute įvyko 22-asis „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame buvo atestuojami studijų dalykų pritaikomumas nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui.

 Atestacijai buvo pateikta 6 studijų dalykai iš kurių nuspręsta

 • atestuoti nuotolinėms studijoms:
  1. Aukšto mokslo didaktika (SMF) dėst. M. Teresevičienė
 • atestuoti virtualiam mobilumui:
  1. Suaugusiųjų mokymosi koncepcijos (SMF) dėst. M. Teresevičienė
  2. Tarpkultūrinis švietimas ir komunikacija (SMF) dėst. L. Kaminskienė ir L. Navickienė
  3. Švietimo inovacijų valdymas (SMF) dėst. L. Kaminskienė ir L. Navickienė
  4. Ugdymo turinio projektavimas ir vadyba (SMF) dėst. A. Rutkienė
 • leista pateikti pataisymus (7 dienų laikotarpyje):
  1. Italų literatūra XI-XV amžius (HMF) dėst. G. Bulybenko