21-ojo atestacijos posėdžio rezultatai

2015 m. rugsėjo 24 d. įvyko 21-asis „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame buvo atestuojami studijų dalykų pritaikomumas nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui.

 Buvo nuspręsta atestuoti nuotolinėms studijoms šiuos studijų dalykus:

  • Medijos modernybėje/ Media in Modernity (dėst. A. Balčytienė)