20-ojo atestacijos posėdžio rezultatai

2015 m. rugpjūčio 25 d. įvyko 20-asis „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame buvo atestuojami studijų dalykų pritaikomumas nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui.

 Buvo nuspręsta atestuoti nuotilinėms studijoms šiuos studijų dalykus:

  • Teismo lingvistika (dėst. G. Žalkauskaitė)
  • Komunikacijos tyrimai: diskursas ir metodai (dėst. K. Juraitė, N. Mažeikienė)
  • Psichologo darbas ir etika ugdymo įstaigose (dėst. A. Kepalaitė)
  • Pasaulio kalbos ir jų klasifikacija (dėst. A. Kazlauskienė)
  • Lietuvių kalbos fonetika ir akcentologija (dėst. A. Kazlauskienė)
  • Taikomosios kalbotyros kryptys ir metodai (dėst. A. Kazlauskienė)
  • Multimedia sistemos ir animacija (dėst. E. Ščiglinskas, E. Vaškevičius)
  • Mokytojo kvalifikacinis baigiamasis projektas (dėst. O. Norkutė)
  • Technologinė-pedagoginė praktika II (dėst. E. Jaras)