19-ojo atestacijos posėdžio rezultatai

2015 m. birželio 4 d. įvyko 19-asis „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame buvo atestuojami studijų dalykų pritaikomumas nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui.

 Buvo nuspręsta atestuoti nuotilinėms studijoms šiuos studijų dalykus:

  • Švietimo ekonomika (G. Gedvilienė, V. Tūtlys)
  • Tarptautinė švietimo politika ir teisinis reguliavimas (dėst. G. Gedvilienė, V. Tūtlys)
  • E-mokymosi technologijos (A. Volungevičienė)
  • Suaugusiųjų mokymosi koncepcijos (M. Teresevičienė)