18-ojo atestacijos posėdžio rezultatai

2015 m. balandžio 16 d. įvyko 18-asis „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame buvo atestuojami studijų dalykų pritaikomumas nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui.

Buvo nuspręsta atestuoti nuotolinėms studijoms šiuos studijų dalykus:

  • Anglų kalbos dėstymo metodika anglų kalba (dėst. N. Mačianskienė, A. Daukšaitė)
  • Anglų kalba C1: tarpkultūrinė komunikacija (dėst. N. Mačianskienė)
  • Politikos anglų kalba C1/C2 (dėst. V. Bijeikienė)
  • Pedagoginė psichologija (dėst. A. Kepalaitė)
  • Šiaurės Europos šalių kultūra (dėst. Ž. Tamašauskaitė)
  • Vokiečių kalbos fonetika (dėst. J. Andriuškevičienė)
  • Vokiečių kalba A2 (dėst. J. Andriuškevičienė)