29-to atestacijos posėdžio rezultatai

2017 m. birželio 28 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje buvo vertinami ir atestuoti  2-am pritaikomumo nuotolinėms studijoms (mišriam nuotoliniam) lygiui:

 • „Psichologijos istorija” (dėst. R. Pakrosnis)
 • „Andragoginė didaktika” (dėst. M. Teresevičienė)
 • „Personalo psichologija” (dėst. A. Endriulaitienė)
 • „Šeimos psichologija” (dėst. V. Čepukienė)
 • „Sveikatos darbe psichologija” (dėst. L. Gustainienė)
 • „Moderniosios organizacijos teorijos” (dėst. J. Vveinhard)
 • „Pilietinės visuomenės sociologija” (dėst. J. Bučaitė-Vilkė)
 • „Bendravimo psichologija” (dėst. K. Žardeckaitė-Matulaitienė)
 • „Europos tarpkultūrinė lyderystė” (dėst. N. Petkevičiūtė)
 • „Karjeros valdymas” (dėst. N.Petkevičiūtė)
 • „Mažmeninė prekyba”  (dėst. A. Kyguolienė)