Dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms-atestuota birželį

2020 m. birželio 2 ir 25 dienomis d. Inovatyvių studijų instituto organizuotuose studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 48-ajame ir 49 – ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 bei 3 lygiams atestuoti šie VDU studijų dalykai:

 • Dalijimosi ekonomika (dėst. Monika Didžgalvytė-Bujauskė, Viktorija Starkauskienė ir Justinas Kisieliauskas),
 • Globali ekonomika ir tarptautiniai santykiai [EN] (dėst. Violeta Pukelienė ir Monika Didžgalvytė-Bujauskė),
 • Marketingo kvalifikacinė praktika (dėst. Lina Pilelienė ir Miglė Šontaitė-Petkevičienė),
 • Verslo finansų kvalifikacinė praktika (dėst. Asta Gaigalienė),
 • Mokesčiai ir apmokestinimas (dėst. Asta Gaigalienė),
 • Valstybės finansai (dėst. Asta Gaigalienė),
 • Mobingas darbuotojų santykiuose (dėst. Jolita Vveinhardt),
 • Finansų ekonometrija (dėst.Daiva Rimkuvienė),
 • Lietuvių kalbos morfologija ir žodžių daryba (dėst. Erika Rimkutė),
 • Akademinis rašymas (dėst. Andrius Utka ir Erika Rimkutė),
 • Finansų valdymo pagrindai (dėst. Asta Bendoraitytė),
 • Įmonės finansų valdymas (dėst. Asta Bendoraitytė),
 • Verslo mokesčiai (dėst. Jūratė Savickienė ir Aušra Nausėdienė),
 • Viešieji finansai (dėst. Jūratė Savickienė ir Aušra Nausėdienė),
 • Finansų pagrindai (dėst. Jurgita Baranauskienė ir Jūratė Savickienė)
 • Buhalterinė apskaita (dėst. Linas Stabingis),
 • Mikroekonomika (dėst. Anastasija Novikova),
 • Vietos ir regionų ekonomika (dėst. Anastasija Novikova),
 • Finansinė analizė (dėst. Lina Martirosian),
 • Ekonominė statistika (dėst. Janina Kaminskienė),
 • Inovacijų ekonomika (dėst. Valdemaras Makutėnas),
 • Kompiuterizuotas projektavimas (dėst,.Albinas Andriušis),
 • Apskaitos pagrindai (dėst. Dalia Juočiūnienė),
 • Finansinė apskaita 1 (dėst. Dalia Juočiūnienė),
 • Valdymo apskaitos pagrindai (dėst. Dalia Juočiūnienė),
 • Apskaita ir finansai pelno nesiekiančiose organizacijose (dėst. Dalia Juočiūnienė),
 • Valdymo apskaita (dėst. Dalia Juočiūnienė).

Atvirų e-studijų dalykas

 • Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos pasakojimai (dėst. Ingrida Celešiūtė ir Domas Boguševičius).

Birželio 25 d. atestuoti dalykai

 • Bankininkystė (dėst. Laura Girdžiūtė),
 • Reklamos kampanijų ir projektų valdymas (dėst. Rūta Repovienė),
 • Lingvistikos pagrindai (dėst. Asta Kazlauskienė),
 • Matematika (dėst. Janina Kaminskienė),
 • Moderniosios organizacijų teorijos (dėst. Jolita Vveinhardt),
 • Kūrybinės strategijos (dėst. Aurelija Ganusauskaitė),
 • Tarptautinė apskaitos reglamentacija (dėst. Erika Besusparienė),
 • Viešojo sektoriaus apskaita (dėst. Erika Besusparienė),
 • Mechatronika (dėst. Albinas Andriušis),
 • Technologinė praktika (dėst. Albinas Andriušis),
 • Mašinų gamybos ir remonto technologijos (dėst. Vytenis Jankauskas),
 • Organinių atliekų utilizavimo inžinerija (dėst. Rolandas Bleizgys ir Vilma Naujokienė),
 • Dirvos mechanika (dėst. Vilma Naujokienė ir Egidijus Šarauskis),
 • Ergonomika (dėst. Ričardas Butkus).

Artimiausias dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms vertinimo posėdis vyks rugpjūčio 27 d. 09:00 val.