Dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms (04 – 23 posėdis)

2020 m. balandžio 23 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 46-ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 bei 3 lygiams atestuoti šie VDU studijų dalykai:

 • Semantika ir pragmatika (dėst. Rūta Petrauskaitė, Jūratė Ruzaitė),
 • Veiklos tyrimas siekiant socialino teisingumo globaliniam kontekste (EN) (dėst. Jonas Ruškus),
 • Žmogaus teisių perspektyvos socialiniame darbe (dėst. Jonas Ruškus),
 • Finansiniai skaičiavimai (dėst. Evelina Bendoraitienė),
 • Pasaulio ir regionų ekonomika (dėst.Valdemaras Makutėnas),
 • Ekonominės sistemos (dėst. Monika Didžgalvytė-Bujauskė ir Jonė Kaledienė),
 • Strateginis finansų valdymas (EN) (dėst. Valdonė Darškuvienė),
 • Organizacinė komunikacija (dėst. Rita Bendaravičienė),
 • Strateginis valdymas (dėst. Rita Bendaravičienė),
 • Verslo strategija ir vystymas (dėst. Rita Bendaravičienė),
 • Pirkėjo elgsena (dėst. Arvydas Petras Bakanauskas),
 • Finansų analizė ir kontrolė (dėst. Renata Legenzova, Asta Kamandulienė)
 • Sporto teisė ir valdymas (dėst. Audrius Šimkus),
 • Skaitmeninis verslas (dėst. Vytautas Liesionis),
 • Finansų valdymo sprendimai verslo organizacijose (dėst. Asta Kamandulienė, Vilma Kazlauskienė)

Artimiausias dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms vertinimo posėdis vyks gegužės 14 d. 09:00 val. Vaizdo konferencijų būdu.