Akademinė etika organizuojant studijas nuotoliniu būdu

Etikos ir procedūrų komisija išleido gaires apie Akademinės etikos užtikrinimą organizuojant studijas nuotoliniu būdu. Šis dokumentas remiasi Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos inicijuoto ir 2020 m. rudenį atlikto tyrimo „Nuotolinio mokymo iššūkiai akademinei etikai COVID-19 pandemijos metu“ įžvalgomis apie Lietuvos mokslo ir studijų institucijų iššūkius pandemijos metu bei (iš)spręstas problemas organizuojant studijas nuotoliniu būdu.

Akademninės etikos užtikrinimo gaires galima rasti čia.

Taip pat primename, kad VDU Inovatyvių studijų institutas yra parengęs metodines rekomendacijas dėstytojams, kaip pasirengti atsiskaitymams nuotoliniu būdu. Metodinės rekomendacijos pateikiamos Moodle nuotolinių studijų aplinkoje.