Dalykai, pritaikyti nuotolinėms studijoms (38-asis posėdis)

2019 m. sausio 29 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 38-ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 bei 3 lygiams atestuoti šie studijų dalykai:

3 lygiui:

  • Anglų kalba C1 (dėst. V.Misevičiūtė),
  • Neformalus suaugusiųjų mokymas (dėst. M.Teresevičienė),

2 lygiui:

  • Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika (dėst. D. Survutaitė),
  • Daugiakalbystė Europoje (anglų kalba) (dėst. N.Mačianskienė, V.Kalėdaitė),
  • Tarpkultūrinė komunikacija (anglų kalba) (dėst. N.Mačianskienė),
  • Užsienio kalbos dėstymo metodika I (anglų kalba) (dėst. N.Mačianskienė),
  • Užsienio kalbos dėstymo metodika II (anglų kalba) (dėst. N.Mačianskienė),
  • Rizikos ir krizių komunikacija (dėst. A.Rimaitė, N.Klebanskaja),
  • Kiekybiniai ir kokybiniai sociolingvistikos tyrimų metodai (anglų kalba) (dėst. J.Ruzaitė),
  • Švietimo profesinė kalba (dėst. G.Vaitonytė).

Artimiausias dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms vertinimo posėdis vyks 2019 m. kovo 5d. (Dalykus vertinimui reikia pateikti iki 2019m. vasario 15d.)