Dalykai, pritaikyti nuotolinėms studijoms (37-asis posėdis)

2018 m. lapkričio 15 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 37-ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 lygiui atestuoti šie studijų dalykai :

  • Tarptautinis bendradarbiavimas Juodosios jūros regione (dėst. S.Rakutienė),
  • Valdymo apskaita (dėst. R.Legenzova)
  • Paskirstymo kanalai ir logistika (dėst. A. Kyguolienė)
  • Reklamos komunikacijos strategijos (dėst. K. Zikienė)