36-ojo atestacijos posėdžio rezultatai

2018 m. rugpjūčio 28 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje buvo vertinami ir atestuoti šie studijų dalykai (3-am lygiui):

  • Inovacijos švietime (dėst. A. Volungevičienė, E. Trepulė, R. Misiulienė)
  • Technologinė-andragoginė praktika I (dėst. E. Jaras)
  • Sporto vadyba (dėst. S. Staniulienė)
  • Kompiuterių tinklai ir interneto technologijos (dėst. R. Valterytė)
  • Informacijos vizualizacija (dėst. T. Krilavičius, A. Mackutė-Varoneckienė

2-am lygiui:

  • Darni plėtra ir rizikos komunikacija (dėst. K. Juraitė, I. Bunevičienė)
  • Žmogaus teisė anglų kalba (dėst. M. Ališauskienė)
  • Religija ir politika anglų kalba (dėst. M. Ališauskienė)
  • Integruotos komunikacijos strategijos (dėst. L. Bielinis, L. Auškalienė)
  • Šiuolaikinės socialogijos teorijų kryptys anglų kalba (dėst. A. Tereškinas)