35- atestacijos posėdžio rezultatai

2018 m. birželio 7 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje buvo vertinami ir atestuoti šie studijų dalykai (2-am lygiui):

  • „Lyčių sociologija ir antropologija” (dėst. A. Tereškinas),
  • „Šiuolaikinė religijos sociologija” (dėst. M. Ališauskienė),
  • „Globalus socialinis darbas: reflektyvi praktika siekiant teisingumo ir taikos” (dėst. V. Ivanauskienė),
  • „Viešojo administravimo tyrimo metodai” (dėst. I. Tamutienė),
  • „Strateginis valdymas ir veiklos vertinimas viešajame sektoriuje” (dėst. l. Tamutienė, R. Civinskas),
  • „Migracijos sociologija ir antropologija” (dėst. K. Žibas, V. Vyšniauskas).