34- atestacijos posėdžio rezultatai

2018 m. kovo 28 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje buvo vertinami ir atestuoti šie studijų dalykai (2-am lygiui):

  • „Etnologijos teorija ir metodologija” (dėst. R. Račiūnaitė-Paužuolienė),
  • „Tarpkutūriniai lyčių ir gyvenimo ciklo tyrimai” (dėst. R. Račiūnaitė-Paužuolienė),
  • „Šiuolaikinis folkloras” (dėst. G. Kazlauskienė),
  • „Religijų studijos” (dėst. D. Senvaitytė),
  • „Kultūrinis turizmas” (dėst. D. Senvaitytė),
  • „Kultūrinių projektų valdymas” (dėst. L. Anglickienė),
  • „Lietuvos kultūrinių grupių kultūra” (dėst. L. Anglickienė)
  • „Kultūrinė psichologija” (dėst. D. Senvaitytė)
  • „Europos tautų materialinė kultūra” (dėst. G. Barkauskaitė)