33-ojo atestacijos posėdžio rezultatai

2018 m. kovo 2 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje buvo vertinami ir atestuoti šie studijų dalykai (2-am ir 3-am lygiui):

 • „Kognityvinė psichologija I: suvokimas ir atmintis” (dėst. A. Stelmokienė),
 • „Personalo mokymas organizacijoje” (dėst. I. Tandzegolskienė, V. Jurgilė),
 • „Tyrimo paradigmos magistro baigiamojo darbo projekte” (dėst. N. Mažeikienė),
 • „Kritinis socialinis darbas” (dėst. N. Mažeikienė),
 • „Mokymosi teorijos” (dėst. G. Gedvilienė),
 • „Švietimo projektai” (dėst. E. Trepulė),
 • „Finansų pagrindai” anglų kalba (dėst. A. Gaigalienė),
 • „Asmeniniai finansai” (dėst. A. Gaigalienė),
 • „Finansų apskaita ir atskaitomybė” (dėst. A. Kamandulienė),
 • „Tiekimo grandinės valdymas ir logistika” (dėst. A. Kyguolienė),
 • „Kiekybiniai politinės erdvės tyrimo metodai” (dėst. I. Unikaitė – Jakuntavičienė),
 • „Politologijos pagrindai“ (dėst. I. Unikaitė – Jakuntavičienė),
 • „Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija” anglų kalba (dėst. N. Mažeikienė),
 • „Organizacijų elgsena” (dėst. A. Davidavičius),
 • „Integruotos viešųjų ryšių strategijos” (dėst. A. Nugaraitė)
 • „Politinės sistemos” anglų kalba (dėst. S. Rakutienė)
 • „Europos Sąjungos kaiminystės ir vystymo politika” anglų kalba (dėst. S. Rakutienė)