31-ojo atestacijos posėdžio rezultatai

2017 m. gruodžio 15 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje buvo vertinami ir atestuoti šie studijų dalykai (2-am lygiui):

  • „Civilinė teisė I” (dėst. J.Kiršienė, P.Astromskis)
  • „Darbo teisė”  (dėst. K.Astromskė)
  • „Administracinė teisė ir procesas II” (dėst. L.Meškys)
  • „Baudžiamojo proceso teisė II”  (dėst. M.Bilius)
  • „Civilinio proceso teisė II”   (dėst. P.Asromskis, P.Čerka)
  • „Sveikatos sociologija”    (dėst. G.Baltrušaitytė)