30-ojo atestacijos posėdžio rezultatai

2017 m. rugpjūčio 25 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje buvo vertinami ir atestuoti šie studijų dalykai (2-am ir 3 -čiam lygiui):

 • „Lietuvių rašomosios kalbos istorija” (dėst. A.Kazlauskienė)
 • „Kokybinių sociologijos tyrimo metodų problemos EN” (dėst. A.Maslauskaitė)
 • „Ekonomikos sociologija”  (dėst. J.Bučaitė-Vilkė)
 • „Organizacijų komunikacija” (dėst. N.Klebanskaja)
 • „Medijų planavimas ir analizė” (dėst. A.Kyguolienė)
 • „Komunikacijos projektų vadyba organizacijoje” (dėst. A.Balčytienė, N.Mažeikienė)
 • „Visuomeninės organizacijos ir struktūros” (dėst. R.Baločkaitė)
 • „Priklausomybių prevencija” (dėst. L.Zajančkauskaitė-Staskevičienė)
 • „Pozityvioji psichologija” (dėst. L.Gustainienė)
 • „Kognityvinė psichologija III: gebėjimai, mokymasis ir išmokimas” (dėst. J.Misiūnienė)
 • „Asmenybės psichologija” (dėst. A.Perminas)
 • „Programavimo įvadas” (dėst. R.Valterytė, J.Kapočiūtė-Dzikienė)
 • „Andragogika”  (dėst. E.Trepulė)