28-ojo atestacijos posėdžio rezultatai

2017 m. balandžio 20 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje buvo vertinami ir atestuoti šie studijų dalykai (2-am lygiui):

  • „Modernių organizacijų raida” (dėst. A. Stelmokienė)
  • „Kokybiniai politinės erdvės tyrimų metodai” (dėst. I. Unikaitė-Jakuntavičienė)