Atestacijos posėdžio rezultatai

Rugsėjo 28 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje  buvo vertinami ir atestuoti  3-iam (pilnai nuotoliniam) lygiui šie studijų dalykai:

  • „Teatras“ (dėst. V.Truskauskaitė),
  • „Senovės islandų kalba“ (dėst. U.Mikučionis).

2-am pritaikomumo nuotolinėms studijoms (mišriam nuotoliniam) lygiui atestuoti šie studijų dalykai:

  • „Ugdymo turinio projektavimas ir vadyba“ (UNESCO) (dėst. M.Teresevičienė, A.Rutkienė, E.Trepulė),
  • „Viešoios komunikacijos politika“ (dėst. A.Nugaraitė),
  • „Komunikacijos teorijos ir modeliai“ (dėst. A.Balčytienė, K.Juraitė, A.Tereškinas),
  • „Specialus kursas: komunikacija ir kibernetinis saugumas“ (dėst. I.Kalpokas),
  • „Socialinių medijų projektai“ (dėst. J.Greenspon, K.Juraitė).

Kviečiami ir kiti VDU dėstytojai ruošti studijų dalykus nuotolinėms studijoms ir juos atestuoti.