Atestacijos posėdžio rezultatai

Rugpjūčio 24 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje  buvo vertinami ir atestuoti  3-iam (pilnai nuotoliniam) lygiui šie studijų dalykai:

  • „Anglų kalba B1“ (dėst. D.Pundziuvienė, Ž.Tamašauskaitė),
  • „Anglų kalba B2“ (dėst. Ž.Tamašauskaitė)
  • „Šiuolaikinė edukologija“ (dėst. E.Daukšienė, R.Nedzinskaitė).

2-am pritaikomumo nuotolinėms studijoms (mišriam nuotoliniam) lygiui atestuoti šie studijų dalykai:

  • „Švietimo projektų vadyba“ (dėst. I.Tandzegolskienė),
  • „Moderniosios kalbotyros kryptys“ (dėst. V.Kalėdaitė, A.Kazlauskienė),
  • „Šiuolaikinės kalbotyros pagrindai“ (dėst. A.Kazlauskienė)
  • „Ligvistikos pagrindai“ (dėst. A.Kazlauskienė)

Kviečiami ir kiti VDU dėstytojai ruošti studijų dalykus nuotolinėms studijoms ir juos atestuoti.