2021 m. gegužės mėn. nuotolinėms studijoms atestuoti dalykai

2021 m. gegužės 24 d. vykusiame dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms posėdyje svarstyti ir nuotolinėms studijoms atestuoti šie studijų dalykai:

Pritaikyti pilnai nuotolinėms studijoms (III lygiui):

 • „ Funkcionalusis maistas”, dėst. Nijolė Vaitkevičienė, Elvyra Jarienė;
 • „Matematika 1”, dėst. Janina Kaminskienė;
 • „Statistinė analizė moksliniuose tyrimuose”, dėst. Palmira Pečuliauskienė;
 • „Bioekonomika”, dėst. Vlada Vitunskienė;
 • „Bioekonomika (rusų kalba)”, dėst. Vlada Vitunskienė;
 • „Vidaus auditas ir kontrolė”, dėst. Aurelija Kustienė;
 • „Audito pagrindai”, dėst. Aurelija Kustienė;
 • „Nekilnojamojo turto vertinimas ir rinkotyra”, dėst. Vida Malienė;
 • „Lietuvių kalba užsieniečiams: pradedančiųjų lygis A1”, dėst. Regina Sabonytė;
 • „Lietuvių kalba užsieniečiams: mokančiųjų lygis B1”, dėst. Indrė Žakevičienė;
 • „Lietuvių kalba užsieniečiams: pažengusiųjų lygis A2”, dėst. Laura Kamandulytė-Merfeldienė;
 • „Tiksliųjų mokslų kalba”, dėst. Laura Kamandulytė-Merfeldienė;
 • „Šiuolaikiniai etniniai procesai Baltijos regione”, dėst. Laimutė Anglickienė, Egdūnas Račius;
 • „Kultūrinių projektų valdymas”, dėst. Laimutė Anglickienė;
 • „Mokslinis tiriamasis darbas 1”, dėst. Vilija Aleknevičienė;
 • „Mokslinis tiriamasis darbas 2”, dėst. Vilija Aleknevičienė;
 • „Magistro baigiamasis darbas”, dėst. Vilija Aleknevičienė;
 • „Baigiamasis darbas 1”, dėst. Milita Vienažindienė ir Vilma Tamulienė;
 • „Logistikos inovacijų praktika”, dėst. Milita Vienažindienė ir Vilma Tamulienė;
 • „Mokslinis tiriamasis darbas”, dėst. Milita Vienažindienė ir Vilma Tamulienė;
 • „Baigiamasis darbas 3”, dėst. Jurgita Zaleckienė;
 • „Taikomieji tyrimai”, dėst. Jurgita Zaleckienė;
 • „Inovacijų praktika”, dėst. Jurgita Zaleckienė.

Pritaikyti mišrioms nuotolinėms studijoms (II lygiui):

 • „Augalų morfologija ir fiziologija”, dėst. Regina Malinauskaitė;
 • „Aplinkos ekonomika ir politika”, dėst. Bernardas Vaznonis;
 • „Bendroji chemija”, dėst. Milda Gumbytė, Eglė Sendžikienė, Valdas Paulauskas;
 • „Neorganinė ir analizinė chemija”, dėst. Milda Gumbytė, Eglė Sendžikienė;
 • „Dendrologija”, dėst. Lina Straigytė;
 • „Verslo vystymas”, dėst. Jolita Greblikaitė;
 • „Prekybos ir logistikos procesų valdymas ” , dėst. Vilma Tamulienė;
 • „Prekybos logistika”, dėst. Vilma Tamulienė.

2021 m. gegužės 28 d. vykusiame dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms posėdyje svarstyti ir nuotolinėms studijoms atestuoti šie studijų dalykai:

Pritaikyti pilnai nuotolinėms studijoms (III lygiui):

 • „Automatizuotas vertimas ir terminologija” (MLS5013), dėst. Andrius Utka, Agnė Bielinskienė, Jolanta Kovalevskaitė;
 • „Kalbos technologijos” (MLS5007), dėst. Andrius Utka;
 • „Kalba ir tapatybė” (MLS5002), dėst. Ineta Dabašinskienė;
 • „Taikomoji fonetika ir fonologija” (MLS5012), dėst. Asta Kazlauskienė;
 • „Tekstynų lingvistika” (MLS5004), dėst. Rūta Petrauskaitė, Erika Rimkutė, Jūratė Ruzaitė;
 • „Diskurso analizė” (MLS5014), dėst. Rūta Petrauskaitė, Jūratė Ruzaitė.