17-ojo atestacijos posėdžio rezultatai

2015 m. sausio 12 d. įvyko 17-asis „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame buvo atestuojami studijų dalykų pritaikomumas nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui.

Buvo nuspręsta atestuoti nuotolinėms studijoms šiuos studijų dalykus:

  • Kompiuterio ir vartotojo sąsaja (R. Marčiulynienė)
  • Neformalusis suaugusiųjų mokymasis (M. Teresevičienė)
  • Žiniatinklio dizainas (P. Pauliūnas, A. Vidžiūnas)
  • Technologinė-pedagoginė praktika I (E. Jaras)
  • Technologijomis grįsto mokymo(-si) organizavimas (E. Daukšienė)
  • Kalbų tipologija ir kontaktai (A. Kazlauskienė)
  • Lietuvių kalbos istorija (A. Kazlauskienė, A. Tamošiūnaitė)